Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy | Piwniczna - Kosarzyska
Siostry Urszulanki

Obraz życia naszej parafii nie byłby pełny, gdybyśmy nim pominęli fakt, że żyją tu i pracują z nami siostry zakonne. Od 1982 roku istnieje w Kosarzyskach Dom Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej.

Zakon Urszulanek Unii Rzymskiej – Ordo Sanctae Ursulae –OSU powołany został w XVI wieku przez św. Anielę Merici we Włoszech. Za patronkę św. Aniela obrała św. Urszulę męczennicę IV wieku jako wzór do naśladowania.
Założycielka Urszulanek św. Aniela zostawiła swoim duchowym córkom Pisma ukazujące jej bogate życie wewnętrzne i zjednoczenie z Bogiem. Urszulanki wierne charyzmatowi swojej Założycielki przyczyniły się w ciągu wieków do wychowania i kształcenia wielu pokoleń na całym świecie.

Urszulanki pracują w około 27 krajach na wszystkich kontynentach. W Polsce prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie. Uczą religii w szkołach państwowych, podejmują pozaszkolne apostolstwo młodzieżowe, nauczają na wyższych uczelniach. Włączają się również w działalność misyjną Zakonu. Podobnie jak św. Aniela łączyła w swoim życiu głęboką modlitwę z zaangażowaniem w pracę dla drugiego człowieka, Urszulanki zachowują istotną cechę tej duchowości.

Hasłem Zakonu Urszulanek jest:

”Soli Deo Gloria” – ”Samemu Bogu Chwała”

W naszej parafii w Urszulańskim Domu Wypoczynkowym są obecnie dwie siostry zakonne. Siostra Agnieszka, siostra Wiktoria. Siostry służą pomocą w różnych sprawach jak też codzienną modlitwą wypraszają łaski i pomoc Bożą dla wszystkich ludzi wśród, których żyją.

W myśl św. Anieli Merici „ Wiernie i radośnie trwajcie w rozpoczętym dziele” siostry pragną to realizować.

Więcej informacji na temat Zakonu można znaleźć na stronach internetowych : www.osu.pl , www.ursulines-ur.org

 
     
 Parafia Rzymsko-Katolicka
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Piwniczna - KosarzyskaStrona główna          • Nasza Parafia          • Aktualności          • Wspólnoty          • Galeria          • Linki          • Kontakt
projektowanie stron Nowy Sącz
ZOOM - iPolska.info